Podklad pod garáže /voliéru

Podklad, ktorý si pripravuje zákazník vopred sám, je veľmi dôležitou súčasťou celej garáže (skladu, domčeka, voliéry), z najdôležitejšieho statického hľadiska, ako aj životnosti konštrukcie nami namontovaných produktov. Vhodným podkladom zabezpečíte nielen bezchybnú montáž,ale zamedzítetomu, aby v budúcnosti pri rizikových poveternostných vplyvoch nedošlo k poškodeniugaráže.Taktiež odizolovaním vody – vlhkosti od zeme, predĺžite životnosť celej konštrukcie.

Garáže majú samonosnú konštrukciu, preto sa dajú postaviť na ľubovoľnom rovnom a pevnom povrchu. Záleží však na spôsobe používania, životnosť konštrukcie proti korózii od podlahy, a to najdôležitejšie, pevnému uchyteniu – spojeniu /ukotveniu/ s podkladom, kvôli zabezpečeniu voči vetru a následnému posuvu.

Základové päťky

Najjednoduchšou, ekonomickou a rýchlou alternatívou pre štandardné garáže je pripraviť betónové pätky (min. 6ks, podľa rozmeru garáže) po rohoch a do stredu pod dlhšiu stenu, na ktoré sa garáž položí. Po zmontovaní garáže si zvolíte podlahu podľa vašich možností /dlaždice, zámková dlažba, betónové kocky, a pod.. Medzi betón a spodnú konštrukciu garáže odporúčame vložiť pásy hydroizolácie (ipa – lepenka), čím predĺžite životnosť kovových častí konštrukcie.

Stiahnite si dokumenty

Základové pásy

Ďalšou vhodnou alternatívou je pod celý obvod garáží pripraviť základové pásy. Taktiež si do vnútra podlahu zvolíte aj po zmontovaní garáže. Medzi betón a spodnú konštrukciu garáže vložiť pásy hydroizolácie (ipa – lepenka), čím predĺžite životnosť kovových častí konštrukcie.

V tomto prípade je dostatočne podložený už aj prah dverí, cez ktoré môže pravidelne vchádzať motorové vozidlo, ktoré priemerne váži okolo 1.500 kg.

Stiahnite si dokumenty

Základová doska

Najideálnejšia voľba je vybetónovanie celej plochy , oproti základovým pätkám a pásom máte zároveň hotovú aj celú podlahu garáže. Kvôli prašnosti betónu a čiastočnej hydroizolácií existujú špeciálne nátery na betón, ktoré sú v porovnaní s inými povrchmi na betón finančne nenáročné. Medzi betón a spodnú konštrukciu garáže vložiť pásy hydroizolácie (ipa – lepenka), čím predĺžite životnosť kovových častí konštrukcie.

Aj v tomto prípade je dostatočne podložený už aj prah dverí, cez ktoré môže pravidelne vchádzať motorové vozidlo, ktoré priemerne váži okolo 1.500 kg.

Stiahnite si dokumenty